Zo dicht mogelijk bij de natuur

Permacultuur streeft naar een duurzame leefomgeving. Hoe kun je op duurzame manier zoveel mogelijk zelfstandig voorzien in voedsel, drinkwater, energie, huisvesting en sociale verbinding?

Dit is samen te vatten in één begrip: samenwerking met de natuur! Sluit zo goed mogelijk aan op de natuur om je  heen en op de natuurlijke systemen in je omgeving. Dit vergt nogal wat vaardigheden, verdieping en onderzoek. Kijk om je heen en naar het geheel, de natuur kan je veel leren en veel geven!

Permacultuur beoefenen zorgt voor cohesie tussen mens(en) en natuur. Samen een plek creëren om te vertoeven, te wonen en te (ver)bouwen, zo dicht mogelijk bij de natuur.

Neem contact op