Ecologische voetafdruk

De bekendheid van de ecologische voetafdruk, ook wel Zero Footprint genoemd,  is de afgelopen jaren wereldwijd sterk gestegen. Het uitgangspunt is dat elke consumptie omgerekend kan worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Dat maakt het mogelijk om de milieu-impact van verschillende leefstijlen of van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Aangezien deze maatstaf ook werkt met een limiet aan bruikbare oppervlakte, geeft de voetafdruk ook weer aan in welke mate het milieu wordt aangetast.  De voetafdruk geeft inzicht in de duurzaamheid van het consumptiepatroon.

Kortom: de ecologische voetafdruk is de ruimte op aarde die je gebruikt om te leven. Meegerekend hierin zijn de grond voor landbouw en veeteelt voor het voedsel dat je consumeert en de ruimte die uw afval en energieverbruik (CO2 uitstoot) innemen. Een bewoner van Afrika  heeft een hele kleine voetafdruk van 1,1 hectare, omdat hij niet zoveel eten heeft en weinig  vervuilt. De gemiddelde Nederlander heeft echter 6,3 hectare nodig per jaar.

Giel Peetershof daagt je uit om jouw ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Neem contact op