Grond in erfpacht

In Giel Peetershof is het mogelijk om grond te kopen maar ook om gebruik te maken van erfpacht. 
Bij erfpacht maak je tegen een vergoeding gebruik van de grond zonder de grond te kopen, je bent erfpachter. Voor de te realiseren woning ontvang je een recht van opstal. De duur van de erfpacht is 40 jaar. De vergoeding die je voor de erfpacht betaalt is het actuele rentepercentage bij een renteperiode van 5 jaar verhoogd met één procent. Dit is het zogenaamde erfpachtcanon. Het rentepercentage wordt bepaald op de eerste dag van de maand waar in de erfpachtovereenkomst wordt getekend. Wij hanteren het actuele rentepercentage voor een vijfjarige vaste geldlening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG).

Berekening erfpachtcanon
  • Het erfpachtcanon betaal je vooraf per jaar of per maand voor een periode van vijf jaar
  • Na vijf jaar wordt het erfpachtcanon opnieuw vastgesteld op basis van het rentepercentage van 1 oktober van het voorgaande jaar
  • Ook wordt de grondwaarde opnieuw bepaald op basis van de consumentenindex
In tegenstelling tot huur is erfpachtcanon onder de huidige belastingwet fiscaal aftrekbaar

Bijkomende kosten, voldoen bij passeren van de akte
  • 21 procent btw over de grondprijs
  • Kosten notariële akte
  • Kosten kadastrale inmeting

De grond op een later moment kopen
De erfpachter heeft het recht om de grond tussentijds te kopen. Dit kan om de 5 jaar. Je maakt van het kooprecht gebruik door dit uiterlijk 3 maanden van te voren schriftelijk aan te vragen. De verkoopprijs is hetzelfde als de grondprijs die gebruikt is om het erfpachtcanon te berekenen.  

Algemene erfpachtvoorwaarden

Neem contact op