Voorwaarden

Bestemmingsplan Giel Peetershof

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als de burgers. Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. 

Naast de regels in het bestemmingsplan kennen we in Giel Peetershof maar twee voorwaarden:

1. Jouw bouwperceel is minimaal 150 m²
2. Jouw ontwerp voldoet aan de richtlijn Giel Peetershofproof

Naast deze voorwaarden zijn er een aantal ambities en duurzaamheidrichtlijnen geformuleerd:

GIEL-ambities en Duurzaamheidsrichtlijnen

In Giel Peetershof...

  • voorzie je zo veel mogelijk in je eigen energie
  • kies je voor duurzame technische installaties (bijv. zonnepanelen, warmptepomp, ijsverwarming, kleine windmolens (energy-balls))
  • gebruik je natuurlijke of milieuvriendelijke materialen
  • wordt afvalwater gezuiverd door een helofytenfilter
  • is afvalscheiding vanzelfsprekend
  • heb je iets over voor een ander

Kun jij je vinden in deze ambities en richtlijnen? Dan ben jij de toekomstige bewoner van Giel Peetershof!