Duurzame lening loont

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de aanvraag van een duurzame lening. Dit is een lening tegen een aantrekkelijk rentetarief die kan worden aangevraagd voor de bouw van een duurzame nieuwbouwwoning of het realiseren van maatregelen die uw bestaande woning energiezuiniger maken of die energie opwekken. Als je gaat bouwen in Giel Peetershof kom je ook in aanmerking voor de provinciale regeling: Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.

Stimuleringslening Duurzaamheid Thuis
De Provincie Limburg wilt met deze nieuwe regeling, Duurzaam Thuis, huurders en eigenaar-bewoners stimuleren om te investeren in de kwaliteit van de bestaande woning. De Provincie Limburg maakt het mogelijk om hiervoor onder gunstige voorwaarden geld te lenen. Voor de lening komen maatregelen in aanmerking, gericht op energiebesparing, het verhogen van energieopwekking, asbestverwijdering en het vergroten van de levensloopbestendigheid van de woning.

Folder Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Groene financiering duurzame nieuwbouwwoningen (landelijk)
Duurzame nieuwbouwwoningen die buitengewoon energiezuinig zijn en waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd hout, komen in aanmerking voor een groenverklaring. Dit is een verklaring waarmee je tegen een lage rente geld kunt lenen om jouw duurzame woning ‘groen’ te financieren.

Binnen deze regeling kan per woning het volgende bedrag groen gefinancierd worden:
• € 100.000 voor grondgebonden woningen en € 65.000 voor niet-grondgebonden woningen als de energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van de eis die geldt in het Bouwbesluit (categorie 9a.1).
• € 150.000 voor grondgebonden woningen en € 100.000 voor niet-grondgebonden woningen als de energieprestatiecoëfficiënt 0 is (categorie 9a.2).

Je kunt deze groenverklaring aanvragen bij een bank met een groenfonds. Deze dient te worden aangevraagd binnen 6 maanden nadat de fysieke werkzaamheden van de woning zijn begonnen.

Voorwaarden en informatie Groene financieringFAQ - Duurzame lening

  1. Is erfpacht mogelijk?

Neem contact op