Vragen en antwoorden

 

 

ALGEMENE VRAGEN
 • Kan ik meteen gaan bouwen?

  Ja, Giel Peetershof is bouw- en woonrijp. Voordat je de bouwvergunning aanvraagt wordt het bouwplan eerst besproken in het bouwteam en getoetst aan de GielPeetershofProof richtlijnen. Als vervolgens alle benodigde documenten compleet en goed zijn aangeleverd door de architect of bouwkundige heb je binnen 8 weken de bouwvergunning. Als de bouwvergunning is afgegeven en de koopakte van de grond is gepasseerd kunt je meteen aan de slag.

 • Ik wil een huis bouwen in Giel Peetershof. Waar krijg ik meer informatie?

  Naast de informatie op deze website kun je terecht bij projectleider Caroline Derks via (077) 306 66 66 of via info@gielpeetershof.nl.

 • Kan ik samen met anderen bouwen?

  Ja dat kan. Zelfbouw kan individueel of in een groep. Dit laatste heet een bouwgroep. Een bouwgroep is een groep particulieren die in groepsverband een bouwkavel aankoopt. Om dit te kunnen doen, organiseert de groep zich in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze vereniging of stichting is dan de opdrachtgever voor de architect en aannemer. Ervaring leert dat collectieven of bouwgroepen baat hebben bij bouwbegeleiding. Zeker als de eerste fase van groepsvorming is voltooid. De markt voor het begeleiden van collectieven is goed georganiseerd. Collectieven dragen zelf zorg voor hun professionele begeleiding. Er is een redelijk aantal particuliere bureaus (bv’s of stichtingen) op de markt met ervaring in het begeleiden van collectieve projecten.

 • Ik zou graag willen samenwerken met mijn buren. Hoe kom ik met hen in contact?

  Stuur een e-mail sturen naar info@gielpeetershof.nl. De projectleider van Giel Peetershof kan jou in contact brengen met de toekomstige buren.

 • Hoe creëer je een bouwgroep als je met een groep mensen samen wil bouwen?

  Als je wilt bouwen met een groep mensen adviseert de gemeente om u te verenigen in een stichting of vereniging.

 • Wie begeleidt een bouwgroep?

  Ervaring leert dat collectieven of bouwgroepen baat hebben bij bouwbegeleiding. Zeker als de eerste fase van groepsvorming is voltooid. De markt voor het begeleiden van collectieven is goed georganiseerd. Collectieven dragen zelf zorg voor hun professionele begeleiding. Er is een redelijk aantal particuliere bureaus (bv’s of stichtingen) op de markt met ervaring in het begeleiden van collectieve projecten.

 • Moet ik heel handig zijn?

  Dat hoeft helemaal niet. Kiezen voor zelfbouw betekent dat je bouwt op jouw manier. Als je zelf de kennis en kunde hebt, zet je deze in. Als je zelf niet voldoende kennis hebt kun je dit inhuren bij een architect, bouwadviseur, aannemer of hovenier.

 • Wat is een CPO - collectief particulier opdrachtgeverschap

  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (afkorting: CPO) betekent dat u samen met een aantal andere mensen een proces aangaat om tot een woningbouwproject te komen. CPO is een vorm van zelfbouw. Vanaf de start van het proces heeft u invloed op hoe uw woning en/of woonomgeving eruit komen te zien. Gezamenlijk vormt u in de beginfase een stichting of vereniging (zonder winstoogmerk). Deze vereniging houdt in dat u als groep een rechtspersoon vormt waarmee u opdrachtgever bent voor alles wat er daarna gaat gebeuren. Als vereniging bepaalt u onder andere met welke (professionele) partijen u het proces aangaat. De gemeente is in alle gevallen een partij waarmee wordt samengewerkt omdat zij de kavels beschikbaar stelt en randvoorwaarden schept waaronder het CPO-project gerealiseerd moet worden. Bij Links onder de button Contact kunt u een duidelijke animatie vinden over Wat is CPO?

 • Aan welke bijkomende kosten moet ik denken?

  Bij zelfbouw moet je denken aan kavelkosten, bouwkosten, bouwverzekering enzovoorts. Onder bijkomende kosten vallen onder andere advieskosten van een bouwbegeleider, architect en constructeur, aansluitingen voor nutsvoorzieningen en legeskosten. In infoblad 2, Bouwen in vrijheid staat een overzicht. De infobladen kun je downloaden op de website onder het kopje Contact.

 • Wie onderhoudt het helofytenfilter?

  De aanleg en het onderhoud van het helofytenfilter zijn voor rekening van de gemeente. Je betaalt indirect mee aan de kosten in de gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing).

 • Mag ik op de grens bouwen?

  We zoeken in GielPeetershof naar maximale vrijheden voor de nieuwe bewoners, dat is in de regelgeving van het bestemmingsplan terug te vinden. De woning moet minimaal 3,5 meter van de straat liggen en je mag bouwen op de perceelgrens. Bouwen op de zij-grens geldt ook voor uw buren dus in de praktijk kunnen gevels tegen elkaar gebouwd worden. Dit hebben we gedaan om ook de mogelijkheid open te houden voor twee onder één kap of rijtjes woningen toe te staan, maar ook om de garage bijvoorbeeld op de grens te kunnen bouwen. In principe geldt voor nagenoeg alle situaties dat we maatwerk leveren om met elkaar een optimaal resultaat te bereiken. Meer info over het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl . Zie ‘regels’ in het bestemmingsplan van GPH.

 • Heb ik overlast van het helofytenfilter?

  Nee. Het riool komt uit in septic tanks om te bezinken. Het water uit deze tanks gaat naar het helofytenfilter en wordt door natuurlijke filtering gezuiverd. De bovenlaag van het helofytenfilter is vergelijkbaar met gewone grond. Het afvalwater wordt onder de toplaag direct in het zandfilter geïnfiltreerd en dus komt niet aan de oppervlakte. Als een helofytenfilter goed functioneert is er geen sprake van stank.

 • Mag ik een Tiny House bouwen?

  Er zijn vele soorten Tiny Houses. Als het Tiny House voldoet aan de GielPeetershofproof richtlijnen, het bouwbesluit en overige Nederlandse wetgeving dan is het toegestaan.

 • Moet ik gebruik maken van een architect?

  Niemand is verplicht gebruik te maken van een architect. Een bouwkundige en/of constructeur kunnen ook zorgdragen voor het correct aanleveren van de benodigde stukken voor het aanvragen van de bouwvergunning.

 • Moet er geheid worden in Giel Peetershof?

  In Limburg hoeft bijna nergens geheid te worden, dus ook niet in Giel Peetershof.

 • Zijn er subsidiemogelijkheden?

  Op dit moment zijn er subsidieregelingen voor het opwekken van duurzame energie. Verder zijn er ook een aantal gunstige financieringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie onder het tabblad Subsidie en Duurzame lening.

INSCHRIJVEN
 • Hoe kan ik mij inschrijven voor een kavel?

  Ja, je kunt een optie nemen op een kavel. Neem contact op met projectleider Caroline Derks via (077) 306 66 66 of via info@gielpeetershof.nl.

 • Zijn er kosten verbonden aan het reserveren van een kavel?

  Ja, de kosten voor een optie op een kavel zijn € 605,00. Wij reserveren dan vier maanden de kavel. Bij aankoop wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale koopsom. De kavels worden toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt’.

 • Mag ik op meerdere kavels inschrijven?

  In principe neem je een optie op één kavel. Je bepaalt zelf de grote van een kavel, ook als het om collectieve bouw gaat.

 • Hoe is de toekenning geregeld?

  Op dit moment is loting niet nodig. Er is nog voldoende ruimte in Giel Peetershof. De kavels worden toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt’.

KAVELS
 • Krijg ik de grond in eigendom?

  Zodra de bouwvergunning rond is, kan de koopakte bij de notaris opgemaakt worden. Je bent dan eigenaar van de grond.

 • Is de grond van mijn kavel schoon?

  De gemeente Peel en Maas mag geen verontreinigde grond verkopen. In het bodemonderzoek is onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen voor het milieu of de volksgezondheid.

 • Hoe wordt de kavel overgedragen aan de koper?

  De grond wordt overgedragen via de koopakte bij een notaris.

 • Is erfpacht mogelijk?

  Ja, in Giel Peetershof kunt je de grond kopen of gebruik maken van erfpacht. Meer informatie en de voorwaarden staan onder het tabblad Prijzen.

 • Wat is de grondprijs?

  De grondprijs bedraagt € 200,- per m² exclusief btw. De btw hierop is 21% dus de grondprijs inclusief btw bedraagt € 242,- per m² . Er geldt een staffel in de grondprijs voor kavels groter dan 500 m² en groter dan 800 m²:

 • Waarom moet ik btw betalen over de grond?

  Het verschil tussen het kopen van grond “vrij op naam” (VON) dan wel exclusief BTW is dat in de koopsom bij VON het BTW bedrag zit en de notaris- en bijkomende kosten. Bij de verkoop exclusief BTW dient u de BTW nog aanvullende te voldoen alsmede de bijkomende overige kosten.

 • Welke kavels zijn nog vrij?

  Op de kaart onder het tabblad Kavels geven wij de actuele status van reserveringen en verkopen aan. Op dit moment is er veel belangstelling en zijn we in gesprek met diverse mensen. Heb je interesse in een specifieke kavel of woonveld neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 • Wat is het NAP (Normaal Amstersdams Peil)?

  Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee. De hoogte van GPH fase 1 ligt tussen de 32,5 en 33,3 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Er is een bouwkavel verkocht waarvan het bouwpeil is bepaald op 32.70+NAP. Meer informatie kun je hier vinden: http://www.rws.nl/zakelijk/open-data/normaal-amsterdams-peil/

 • Hoe groot zijn de kavels?

  In Giel Peetershof zijn nog verschillende kavels vrij. In de woonvelden zijn natuurlijke kavels ontstaan. Deze staan op de kavelkaart.

REGELS EN VOORWAARDEN
 • In de koopovereenkomst staat een datum waarop de woning uiterlijk gebruiksklaar moet zijn voor bewoning. Geldt deze termijn ook als ik mijn huidige woning nog niet heb verkocht?

  Jazeker! Laat je goed informeren naar de verkoopbaarheid van uw huidige woning. De uiterlijke datum die vermeldt staat in de koopovereenkomst is bespreekbaar als dit problemen geeft. De koopovereenkomst is wel bindend.

 • Wat staat in de koopovereenkomst?

  In de koopovereenkomst staan onder meer bepalingen over de koopprijs en de rechten en plichten van koper en verkoper. Bij koop nemen wij deze stap voor stap met je door.

 • Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?

  In Giel Peetershof zorgt de gemeente voor riolering, elektriciteit en drinkwater. In Giel Peetershof wordt géén gasleiding aangelegd. Wij streven naar zoveel mogelijk opwekking van energie uit alternatieve bronnen.

 • Wat mag wel geloosd worden in een helofytenfilter?

  • wc spoelwater, feacaliën • keukenafvalwater • afvalwater afwasmachine • afvalwater wasmachine • badwater (douche/bad) • wc-papier • biologische ontstoppers • kleine hoeveelheden chloorwater max. 5% • kleine hoeveelheden sanitairreiniger • biologische sanitairreinigers • spoelwater onthardingsinstallaties

 • Wat mag niet geloosd worden in een helofytenfilter?

  • regenwater • verf, vernis, verdunners en dergelijke • chemicaliën • hoge concentraties vetten • hoge concentraties bleekwater/ chloor • oplosmiddelen en ontstoppers • hygiënische doekjes • tampons, maandverband en luiers • verpakkingen karton en plastic • condooms • afgewerkte olie/olieproducten • zuren • verstoppende stoffen/vaste etensresten • porta potti (chemisch toilet van de caravan) • water boven de 75 °C

 • Mag ik een tijdelijk verblijf plaatsen tijdens de bouw?

  Indien je een kavel koopt mag je daar een tijdelijk verblijf neerzetten om te wonen en om uw woning te bouwen. Hiervoor is wel een vergunning nodig.

 • Waar kan ik mijn auto parkeren?

  In Giel Peetershof worden geen parkeerplaatsen in de wijk aangelegd. Bewoners parkeren hun auto op de eigen kavel. Bezoekers parkeren hun auto op de parkeerzones aan de rand van Giel Peetershof.

FAQ - Vraag en antwoord

 1. Aan welke bijkomende kosten moet ik denken?
 2. Heb ik overlast van het helofytenfilter?
 3. Hoe creëer je een bouwgroep als je met een groep mensen samen wil bouwen?
 4. Hoe groot zijn de kavels?
 5. Hoe is de toekenning geregeld?
 6. Hoe kan ik mij inschrijven voor een kavel?
 7. Hoe wordt de kavel overgedragen aan de koper?
 8. Ik wil een huis bouwen in Giel Peetershof. Waar krijg ik meer informatie?
 9. Ik zou graag willen samenwerken met mijn buren. Hoe kom ik met hen in contact?
 10. In de koopovereenkomst staat een datum waarop de woning uiterlijk gebruiksklaar moet zijn voor bewoning. Geldt deze termijn ook als ik mijn huidige woning nog niet heb verkocht?
 11. Is de grond van mijn kavel schoon?
 12. Is erfpacht mogelijk?
 13. Kan ik meteen gaan bouwen?
 14. Kan ik samen met anderen bouwen?
 15. Krijg ik de grond in eigendom?
 16. Mag ik een tijdelijk verblijf plaatsen tijdens de bouw?
 17. Mag ik een Tiny House bouwen?
 18. Mag ik op de grens bouwen?
 19. Mag ik op meerdere kavels inschrijven?
 20. Moet er geheid worden in Giel Peetershof?
 21. Moet ik gebruik maken van een architect?
 22. Moet ik heel handig zijn?
 23. Waar kan ik mijn auto parkeren?
 24. Waarom moet ik btw betalen over de grond?
 25. Wat is de grondprijs?
 26. Wat is een CPO - collectief particulier opdrachtgeverschap
 27. Wat is het NAP (Normaal Amstersdams Peil)?
 28. Wat mag niet geloosd worden in een helofytenfilter?
 29. Wat mag wel geloosd worden in een helofytenfilter?
 30. Wat staat in de koopovereenkomst?
 31. Welke kavels zijn nog vrij?
 32. Wie begeleidt een bouwgroep?
 33. Wie doet de aanleg van de noodzakelijke kabels en leidingen voor het huis?
 34. Wie onderhoudt het helofytenfilter?
 35. Zijn er kosten verbonden aan het reserveren van een kavel?
 36. Zijn er subsidiemogelijkheden?

Neem contact op