Subsidiemogelijkheden 2016

Subsidie voor duurzame energie

Mensen die zelf hun energie opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming voor mensen die de stap naar duurzame energie ook daadwerkelijk zetten.

Duurzame energie staat hoog op de agenda van het kabinet. Door minder gas te gebruiken en meer gebruik te maken van duurzame warmte besparen we energie en dringen we de CO2 uitstoot terug.

Deze subsidie is aan te vragen tot 31 december 2016. De subsidiepot is beperkt en er zijn al veel aanvragen ingediend.

Aanvragen en informatie ISDE

Regelingen

Als particulier kun je de btw terug ontvangen op de investering op zonnepanelen. Het gaat om de btw over het materiaal en over de installatiekosten. Je mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat je de btw over de investering mag terugvragen, maar btw moet betalen over de opgewekte stroom. Echter is de btw over de opgewekte stroom een heel laag bedrag zodat je onder de kleineondernemersregeling valt. Die btw hoef je in de opvolgende jaren dan niet te betalen.

Belastingdienst

Neem contact op