Kavels

Er zijn nog volop kavels te koop in Giel Peetershof! Zoals beschreven in 'Bouwen', wordt deze wijk gerealiseerd in twee fases, te beginnen bij Fase 1 (zie luchtfoto rechts). De infrastructuur en het openbaar gebied is nu helemaal klaar!

Fase 1 biedt ruimte voor ongeveer 50 woningen, verdeeld over 4 woonvelden zonder kavelindeling. U kunt dus zelf een plek binnen deze woonvelden kiezen voor een kavel. De enige vereiste is dat dit kavel een minimum oppervlakte van 150 m² heeft. Op de luchtfoto hiernaast zijn de woonvelden aangegeven door middel van een wit gestippelde omranding (zie legende). De reeds gereserveerde of verkochte kavels zijn wit ingekleurd.

De grondprijs bedraagt € 200,- per m² exclusief btw. De btw hierop is 21% dus de grondprijs inclusief btw bedraagt € 242,- per m² .

Er geldt een staffel in de grondprijs voor kavels groter dan 500 m² en groter dan 800 m²:

  • voor elke m² boven de 500m², tot en met 800m²: € 150,- per m² exclusief btw (75% van de reguliere grondprijs)
  • voor elke m² boven de 800m² € 100,- per m² exclusief BTW: (50% van de reguliere grondprijs)

Deze staffel is alleen van toepassing als er één woning op de kavel wordt gebouwd.

Een optie nemen op een kavel kan voor € 605,-. Deze kavel wordt dan gedurende 4 maanden voor u gereserveerd. Meer informatie hierover leest u hier.

Voor meer informatie of interesse in een kavel kunt u contact met ons opnemen.