Waterbeheer

Duurzaam waterbeheer is een essentieel onderdeel van een duurzame woning maar ook van een duurzame woonwijk in zijn geheel. Bij duurzaam waterbeheer kun je denken aan het opvangen van regenwater, verantwoord gebruik van leidingwater en het teruggeven van (afval)water aan je leefomgeving.

In Giel Peetershof liggen de ambities voor duurzaam waterbeheer hoog. Wij streven naar een wijk die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is op het gebied van (afval)water, dus werken wij en alle bewoners in deze wijk aan:

  • watervriendelijke inrichting van de openbare ruimte
  • infiltratie van regenwater in de wijk
  • zuivering van afvalwater in het helofytenfilter
  • gebruik van regenwater
  • hergebruik van water
  • bewust gebruik van water en omgang met onze leefomgeving

Opvangen
Door klimaatverandering worden regenbuien in ons kikkerlandje heviger en droge periodes langer. Door regenwater op te vangen kun je een eigen voorraad(je) water aanleggen voor gebruik in en om het huis. Bij hevige regenbuien zal in Giel Peetershof het overtollige water worden opgevangen in een wadi, zodat 
er altijd voldoende water beschikbaar is in droge tijden en er geen overlast ontstaat bij hevige regenbuien.

Gebruik
Binnen duurzaam waterbeheer is het maken van bewuste keuzes omtrent watergebruik erg belangrijk. Door je te verdiepen in de waterhuishouding en de beschikbare technieken kun je ook daadwerkelijk bewuste keuzes maken. Waterbesparende kranen, een regenton en hergebruik van regenwater voor het toilet behoren tot de mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk met water om te gaan. Diegenen die de grens op willen zoeken kunnen zelfs streven naar het 0-water concept

Teruggeven
In Giel Peetershof wordt een centraal verticaal doorstromend helofytenfilter aangelegd voor de zuivering van het afvalwater afkomstig uit onze wijk. Dit helofytenfilter zuivert water op een natuurlijke manier en geeft het water vervolgens schoon terug aan de natuur en de (her)gebruiker.

Door met z’n allen bewust om te gaan met (regen)water kunnen we de natuur in stand houden, problemen voorkomen en kosten besparen!

Ben jij Waterklaar?