Energieneutraal

Een energie neutrale woning voorziet zichzelf volledig van alle benodigde energie en heeft dus een EPG van 0. EPG staat voor energieprestatie gebouw en drukt de energiezuinigheid uit per jaar. Hoe lager de EPG, hoe zuiniger het gebouw. Alternatieven om te voorzien in eigen energie zijn: windmolens, warmtepompen, ijskelder, zonneboiler en zonnepanelen. Verder is goede isolatie van groot belang voor de vermindering van het energieverbruik.

  • Passiefhuis of nulwoning

Het duurzaam bouwconcept ‘passief bouwen’ is een perfect alternatief voor de traditionele gasverwarming. ‘Passief’ staat voor het benutten van de vrij beschikbare energie van zon, bewoners en apparatuur. Het doel is een zo laag mogelijk energiegebruik en een gezond binnenmilieu.  Een passiefhuis mag niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor ruimteverwarming. Om de warmtewinst door de zon te optimaliseren worden – op het noordelijke halfrond – de meeste ramen aan de west-, zuid- en oostgevel gepositioneerd, terwijl ramen in de noordgevel zo veel mogelijk worden vermeden. De warmte van de passieve warmtebronnen worden door de goede thermische isolatie en kierdichtheid binnengehouden. Een energie neutrale woning  of passiefhuis hoeft amper verwarmd te worden en als het toch nodig is doen we dit elektrisch.

Neem contact op